Dokker

Lurer du på hvordan du bruker Dokker? Her prøver vi å beskrive så informativt og kortfattet som mulig hvordan Dokker fungerer.

Vi har delt opp brukermanualen i kapitler og underkapitler så det blir lett å finne fram til det du lurer på. Bruker du nettutgaven av brukermanualen kan du klikke på forstørrelsesglasset for å søke etter tekst. Bruker du i tillegg mobil, kan du åpne innholdsfortegnelsen ved å klikke på meny-ikonet.

Du kan bla frem og tilbake ved å klikke på pilene på hver side av teksten, eller med piltastene på tastaturet.

I tillegg til nettutgaven finnes den også som PDF, EPUB og MOBI.

Har du spørsmål utover det vi gir svar på her, kan du kontakte oss via flere kanaler på hjemmesiden vår.

results matching ""

    No results matching ""