Hva skal jeg bli?

Kanskje er du usikker på hvilken utdanning og hvilket yrke du skal velge. Det er uansett viktig at du velger ut fra egne ønsker og interesser.

Du kan satse på et håndverk, en karriere som kunstner eller en utdanning som fører deg inn i et annet utfordrende yrke. Kanskje vil du gjøre noe for andre mennesker, arbeide med tall, eller noe helt annet.

[Les på ndla.no om hvordan andre tenker når de skal ta et valg](http://ndla.no/nb/node/4325

Tester

Det finnes ulike tester som kan hjelpe deg med å finne ut hva dine sterke og svake sider er, hvilke interesser du har og hva som kan passe for deg av arbeid/yrke. Ved å ta testene vil du få tips til ord og begreper som passer for å beskrive deg selv som person, og disse kan du bruke når du skal presentere deg selv for praksisbedriften.

Interessetesten

Denne testen er best egnet for deg som er ung og har behov for å reflektere over og få systematisert dine interesser. Testen består av 120 spørsmål med fire svaralternativer. Hvis du svarer mest mulig spontant, får du det beste resultatet. Interessene er delt i 15 kategorier. For hver kategori kan du gå videre og finne hvilke yrker som passer til denne kategorien.

Gå til Interessetesten (nav.no)

Veivalg

Programmet er godt egnet for deg som skal velge videregående og/eller høyere utdanning. Veivalg består av tre separate deler. For hver del får du en profil med utdypende tekst og forslag til yrker som passer til din profil.

Gå til Veivalg (nav.no)

Jobbkompasset

Velg et område du er interessert i og finn yrker som passer. Kanskje finnes det yrker du ikke visste eksisterte?

Gå til Jobbkompasset (utdanning.no)

results matching ""

    No results matching ""