Å lage presentasjoner i Dokker

De tre oppgavene forteller mye om hva som skal være med, altså hvilket innhold som kreves. Det er opp til deg hvordan du lager og setter sammen hver enkelt presentasjon, men her gir vi deg noen tips som kan være gode å ha med seg underveis. Videre setter vi fokus på hvordan du kan bruke bilder, video og/eller lydopptak i Dokker, og regler for bruk av bilder på Internett

Generelle råd for å presentere

Punktene under er ment som veiledende tips til deg ved alle typer presentasjoner

  • legg arbeid i å lage gode og oversiktlige presentasjoner
  • velg innhold som lager et mest mulig riktig bilde av det/den du presenterer
  • unngå å gjenta deg selv
  • tenk over hvilke bilder og hvilke videoklipp/lydklipp du velger å bruke. En "hovedregel" er at de skal bidra til å svare på oppgavene. Korte video-/lydklipp er best for å holde konsentrasjonen oppe hos mottakeren.
  • bruk egne ord når du skriver
  • lag gjerne forklarende tekst til hvert enkelt bilde
  • rett opp skrivefeiler, tegnsettingsfeiler og eksempler på dårlig språk. Gjør først en innsats med dette selv, og be ev. andre om hjelp ved behov (kanskje norsklæreren din?)

Bilder

Du må vurdere hvilke bilder du trenger. Hva skal de formidle? La bildene være nærmest mulig knyttet opp mot det du presenterer, enten det er en bedrift, et yrke eller deg selv.

Du kan ta egne bilder, og en smarttelefon er ofte tilstrekkelig. En annen mulighet er å låne bilder av andre. På Internett florerer det av bilder, men ikke alle er uten videre lov å bruke. Det er ulovlig å utgi seg selv som eier av andres bilder, så undersøk derfor alltid opphavsretten til dem.

Google Bilder gir deg anledning til å bruke et utvalg bilder og illustrasjoner "for free"- gratis. Men hvordan vet du hvilke bilder som er tilgjengelig for deg? Jo, ved å klikke "Innstillinger for søket" , "Bruksrettigheter" og "Merket for gjenbruk", - vil du se bildene du har lov til å bruke. Du kan også snevre inn søket ditt ytterligere ved å velge bl.a. størrelse, farge og type.

Husk alltid å spørre andre om lov til å fotografere og bruke bilder av dem.

Regler for bruk av bilder på internett

Vet du hvordan reglene for bildebruk på Internett er? Her skriver ung.no om hva du må ta hensyn til og hvilke konsekvenser feil bildebruk kan føre til. http://www.ung.no/nettvett/1956_Regler_for_bruk_av_bilder_p%C3%A5_internett.html

Tips for å ta gode bilder

I videoklippet gir fotograf Tom Knudsen og Jone Nyborg deg tre enkle tips til hvordan bildene dine kan bli gode. De fleste av oss er nokså ubevisste når vi knipser i vei. En god fotograf tenker gjennom hvilken historie han eller hun ønsker å formidle i bildet sitt. Det første du gjør, er å velge motiv, hvordan motivet skal plasseres i bildet, fra hvilken vinkel du vil se motivet, og hva som skal være med innenfor bilderammen. Dette kalles å komponere et bilde. Deretter velger du kamerainnstillinger som får fram nettopp det uttrykket du ønsker.

Video

Å lage videoklipp kan være hensiktsmessig i en presentasjon. Smarttelefoner og fotoapparat kan brukes. Kanskje du kan filme noe du liker å gjøre, noe du er flink til, eller hva med å lage et lite videoklipp av en som arbeider i en bedrift? Velger du sistnevnte, må du selvsagt avtale dette med vedkommende på forhånd.

I denne filmen viser en ungdom noe han har lært, nemlig hvordan han legger et gipstak ved hjelp av en plateheis:

Å gjøre video-opptak med smarttelefon

Kanskje har du prøvd å filme med smarttelefon tidligere. Er du usikker, kan du se denne filmen som viser deg hvordan du går fram

Å laste opp film til YouTube

Å bygge inn film/video i Dokker

I videoen viser og forklarer vi deg hvordan du bygger inn video fra Youtube i Dokker

Å bygge inn lydfiler i Dokker

Å bruke lydfil kan være en fin måte å presentere på. Det er et godt alternativ til skriving, spesielt for dem som ikke liker å skrive eller som har skrivevansker. Du kan f.eks. ta et lydopptak når du forteller om deg selv. Lydopptak kan du gjøre på mobilen din. Videoen viser hvordan du går fram for å bygge inn lydfiler i Dokker:

results matching ""

    No results matching ""